Contributie

Ieder lid van de Watergeuzen betaalt contributie. De contributie is afhankelijk van de speltak waarin je zit en dient per kwartaal te worden voldaan. Van de inkomsten worden o.a. spelmaterialen, het botenonderhoud, het lidmaatschap van Scouting Nederland en bijvoorbeeld de kosten van de accommodaties betaald. Voor dit seizoen is de contributie als volgt vastgesteld:

Speltak     Kwartaal
  € 39,-
Wilde Vaart € 54,-

 

Nieuwe leden gaan pas contributie betalen vanaf het moment dat zij ingeschreven zijn. Wij maken gebruik van automatische incasso. Download hier de machtiging en lever deze ingevuld in bij de speltakleiding.

Download hier het volledige lidmaatschapsreglement.

Voor kampen of bijzondere opkomsten wordt een contante bijdrage gevraagd, dit altijd samen met een aanmeldstrookje voor die bijzondere activiteit.

Bank NL42 RABO 030.08.19.773 t.n.v. Scouting De Watergeuzen.

Mocht het financieel gezien niet mogelijk zijn om de contributie of een kampbijdrage te voldoen, dan kunt u zich bijvoorbeeld richten tot stichting Leergeld Walcheren of Jeugd cultuurfonds.