Search
Close this search box.

Geuspedia

Het medium voor verklaring van bijzondere benamingen, gebruiken, historie, anekdotes en sterke verhalen. Een echte Watergeus kent ze uiteraard feilloos uit het hoofd, maar mocht je toch even een terugval hebben: zie hier de Geuspedia. Net als in het echt: aanvullen mag!

Bloedvlag:

de vlag van de Oppers waarnaar verluid bloed aan kleeft... De enige vlag waarmee gespeeld mag worden, gevolgen zijn voor je zelf.

Bungee: 

kook en verzameltent van 4.5*4.5 meter. Staat als een huis, weegt net zoveel. Thans in gebruik bij de Wilde Vaart.

Club:

zie troep.

De steiger:

steiger nabij de oude ligplaats van de Nummer 70 bij de Visserijkade, waaraan de vloot strak ligt afgemeerd.

De kolk:

restanten van een oude sluiskolk gelegen op het Schelde-Damen terrein waarin de vletten vanaf de jaren ’60 tot 2006 beschut hebben gelegen. Deze kolk scheidde het huidige Eiland van de rest van Vlissingen en bood gelegenheid tot uitvaren vanuit de Dokhaven naar de Westerschelde. De Binnenhaven, de grote sluizen en het kanaal bestonden toen nog niet.

Dokhaven:

haven achter de huidige Koningsbrug. Kun je vaak als eerste ijsbreken in een fris roeiseizoen.

De Bunker:

betonnen overblijfsel uit de oorlog naast het Tonnenmagazijn. Niet te verwarren met de bunker waar de Nummer 70 naast ligt.

Foerageren:

ophalen van ruwe ingrediënten voor te prepareren maaltijd. Doorgaans 2 keer op een dag tijdens kamp.

Groep III:

de verkorte aanduiding van onze scoutinggroep. Hoewel de Watergeuzen natuurlijk de enige échte scoutinggroep zijn in Vlissingen, herinnert de Romeinse 3 ons er aan dat er kennelijk meer is: 
Groep I:         de voormalige M.A. de Ruytergroep
Groep II:        de voormalige Vikingsgroep
Groep III:       De Watergeuzen
Groep IV:       de voormalige Evertsengroep
Groep V:        de Scheldezwervers, jongens Zeeverkenners
Groep VI:       de Golfbrekers, meisjes Zeeverkenners.

Groepslogo:

gewoon mooie afbeelding van hellebaardiers en dan is het zoals vele objecten in de accommodatie ineens “van ons”. En dat blijft zo.

HO™:

hét traditionele ontbijt van havermout. Welke Watergeus is er niet groot mee geworden?

Inspectie:

het momentje van de staf om je aan de tand te voelen over je organisatiekwaliteiten voor netheid, hygiëne, kwaliteit en smakelijkheid van de geprepareerde maaltijd.

kook en verzameltent van 5*10 meter van oersterk Amerikaans legermateriaal. Mét noklat, 14 palen en 18 stevige haringen in een nog steviger kistje.

Keesje:

uiteinde van werplijn. - / - de Jordaan: personage die iets met rode kool doet.

Klaverlelie:

clubgebouw voor de speltakken Bevers en Welpen. Meest in het oogspringend: de container, de hoge bomen en moeilijk groot sjorhout.

Korte broek:

kort is kort en tenminste tot boven je knie, zie St. Joris. E.e.a. ter beoordeling volgens het reglement van de baas. Als je navel er onder uit komt, is de broek te kort.

Letter P:

iedere boot heeft een zorgvuldig gekozen naam uit de oudheid en welke begint met een letter P.

Lorentia:

meisje waarmee je tot vervelens toe iedere dag van de week samen mee kan zijn.

LuPa:

lunch pakket. Niet vergeten mee te nemen als dat wordt vermeld. Een LuPa bevat tenminste 4 boterhammen.

Meuk:

verzamelnaam voor allerlei materiaal dat zonder enige aanleiding een nieuwe naam krijgt.

Nepje:

meneer Nepje. Zie Neptunes.

Neptunes:

meneer Neptunes. Zie Nepje. 
Heerser van zeeën, meren, rivieren, kanalen, pispotten etc, etc, die ons tevens op ieder ZoKa weer weet te vinden en waar elke Watergeus ‘bepaalde’ herinneringen aan heeft.

Regelen:

synoniem voor bietsen, ritselen, voor elkaar krijgen, gematst worden.

Reglement:

1. De baas heeft gelijk
2. Heeft de baas geen gelijk, zie regel 1.
3. De schipper is de baas.

Rifje:

kleiner maken van grootzeil door op te rollen om de giek.

Padvinderij:

oude naam voor scouting. Vreemde associatie met groene kousen, braaf en saai imago.

naam door Scouting Nederland gegeven aan het moderne uniform wat we tegenwoordig dragen.

Sint Joris:

draconische ridder waarvan de historische gegevens teruggaan tot de periode tot 300 na Chr. Volgens een verzameling legenden over heiligen in Griekse mythologie staat hij symbool van het goede dat de draak, het kwaad, verslaat.
- Patroon van (onder andere) boeren, mijnwerkers, kuipers, zadelmakers, ziekenhuizen, soldaten, militairen, gevangenen, ruiters, vee, strijd in elke vorm
- Patroon tégen: oorlogsgevaar, bekoringen, koorts en pest
- Patroon vóór: het weer, helpers in nood.

St. Jorisdag:

23 april is het Sint-Jorisdag en deze wordt door Scouting internationaal gevierd. De ridder is traditioneel afgebeeld met een draak, die hij volgens de overlevering zou hebben gedood. Het oorspronkelijke verhaal is helaas verloren gegaan. Bij de Watergeuzen beet hij in ieder geval een stuk van de lange broek af en daarom dragen we allemaal een korte broek vanaf 23 april tot en met de roeiwedstrijden in oktober.

Sint Wilibrordus:

de voormalige scouting St. Willibrordus welke huisden in de Klaverlelie. In 2001 samen gegaan met de Watergeuzen en vervolgens opgegaan in deze groep.

Sinterklaas:

weer een Sint, maar deze bedoelt het goed mijn kind. Altijd gekke cadeaus en smerige suprises.

Stormgijpje:

bijzondere manoeuvre die wordt gehanteerd enkel door zeer ervaren zeilers.

't Eiland:

voormalige afbouwkade van de Schelde, waar o.a. de waterpolitie of rondvaartboten aanleggen en moeten uitwijken voor de aan lager wal aanstormende vletten.

't Simonsdok:

aan het einde van de landtong 2e Binnenhavenweg laag gelegen gedeelte van een zeer vroeger dokje, waar bij uitstek tijdens winterse roeispelen aangeland wordt.

Tijger:

latrine. Diep gat in grond gegraven door fanatieke Oppers en waarin je gezeten op een gesjorde constructie van pionierhout recreatief kunt ontspannen.

Tijgerfilm:

film voor op de tijger. Tip voor zuinig gebruik: 2*dubbelvouwen en scheur een driehoekje af.

Tjap:

aanduiding voor vloeistoffen als soep, limo, verf, calorische stoffen.

Tonnenmagazijn:

opslagplaats voor boeien, tonnen en andere vaarwegmarkering van Rijkswaterstaat. Op het naastgelegen grasveld worden steevast stoere spelen gespeeld.

Troep:

de groep, niet zijnde meuk.

Watergeuzen:

strijders op het water die in de 80-jarige oorlog (16e eeuw) aan de zijde van Willem van Oranje meevochten tegen de Spanjaarden. De geuzen waren zeer gemengd van afkomst. Onder hun vond je edelen, gegoede burgers, zeelieden en handwerkers. Niet altijd lieverdjes, maar een met een groot gevoel voor vrijheid. Net als nu eigenlijk, iedereen is welkom, ongeacht afkomst. En aan boord zitten van je eigen vlet, is dat niet ook de ultieme vrijheid?

Willem  III:

het voormalige onderkomen van de Watergeuzen vanaf 1956 tot 1998 gelegen aan de Oranjedijk in Vlissingen.