Search
Close this search box.

Contributie

Ieder lid van de Watergeuzen betaalt contributie per kwartaal via een incassomachtiging. Hoeveel contributie wordt betaald hangt af van de speltak. De bedragen worden rond 15 januari, 15 april, 15 augustus en 15 oktober afgeschreven. Daarnaast innen de speltakken de bijdrage voor de zomerkampen meestal in juni.  

Van de inkomsten worden o.a. spelmaterialen, het onderhoud van de boten, het lidmaatschap van Scouting Nederland en de kosten van de clubgebouwen betaald. De contributie is per 1 januari 2022 als volgt vastgesteld.

Speltak  Kwartaal
Speltakteken Bevers € 45,-
Speltakteken DolfijnenSpeltakteken WiVa€ 60,-

Nieuwe leden gaan pas contributie betalen vanaf het moment dat zij ingeschreven zijn. Wij maken gebruik van automatische incasso. De machtiging voor automatische incasso vind je achter het lidmaatschapsreglement.

Download hieronder het volledige lidmaatschapsreglement, met inschrijfformulier en machtiging.

Voor kampen of bijzondere opkomsten wordt een aparte bijdrage gevraagd, dit altijd samen met een aanmeldstrookje en de betaalgegevens voor die bijzondere activiteit.

Bank NL42 RABO 030.08.19.773 t.n.v. Scouting De Watergeuzen.
Kan afwijken voor betaling van kampen.

Mocht het financieel gezien niet mogelijk zijn om de contributie te voldoen, dan kun je je bijvoorbeeld richten tot Leergeld Walcheren of Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland. Sinds kort is er vanuit Scouting Nederland een stimuleringsregeling ‘Alle kinderen op Scouting!’. Via de penningmeester is binnen die regeling een aanvraag te doen voor bijvoorbeeld kampbijdragen. 

Scouting Nederland

Als je lid wordt van Scouting De Watergeuzen, word je automatisch ook lid van Scouting Nederland. Een deel van de betaalde contributie wordt dan ook door ons afgedragen aan Scouting Nederland. Van Scouting Nederland ontvangen leden tot en met 15 jaar één keer per jaar een zomerdoeboek en ook ontvangen alle leden een ledenpas van Scouting Nederland. Daarmee kun je artikelen bestellen bij de Scoutshop. Verder kun je via Scouting Nederland deelnemen aan landelijke activiteiten, zoals de HIT en Jamboree en allerlei handige informatie vinden. Voor meer informatie hierover kun je terecht op scouting.nl.

Lidmaatschap opzeggen

Wil je het lidmaatschap opzeggen? Dat is jammer! Het opzeggen van je lidmaatschap doe je met het opzeggingsformulier, verkrijgbaar via e-mail bij de ledenadministratie. Meld het alsjeblieft ook bij de speltakleiding.

De opzegging, middels een volledig ingevuld opzeggingsformulier, moet minimaal één maand voor het einde van het kwartaal schriftelijk aan de ledenadministratie kenbaar zijn gemaakt. Het lidmaatschap bij Scouting Nederland wordt hiermee ook automatisch stopgezet. Indien de opzegging na deze datum wordt ontvangen zal de volgende periode in rekening worden gebracht. Als opzegdatum geldt de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging door de ledenadministratie. Teruggave van reeds betaald contributiegeld is niet mogelijk.