Search
Close this search box.

Beleid & veiligheid

Sociale veiligheid

We vinden het binnen de Watergeuzen belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Sociale veiligheid binnen de Watergeuzen betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die de Watergeuzen getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag of het niet overleggen van een VOG, leden te weren of uit te schrijven.

Privacybeleid

Om goed samen te kunnen werken, hebben we van alle leden en vrijwilligers persoonlijke gegevens nodig. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. We slaan deze op in Scouts Online, de administratieve omgeving van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Lees hierover meer bij Scouting Nederland. Via Scouts Online (sol.scouting.nl) kun je altijd je eigen gegevens bekijken en aanpassen.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken, maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Als leiding en bestuur staan we graag voor jullie klaar. We hebben ook een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor (jeugd)leden of ouders die contact zoeken over persoonlijke of vertrouwelijke onderwerpen, en die deze niet direct met de speltakleiding of het bestuur willen of kunnen bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Onze vertrouwenspersoon vind je hier.

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers, die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur per dag te bereiken op 033-496 09 11 of per mail: inveiligehanden@scouting.nl & socialeveiligheid@scouting.nl