Search
Close this search box.

Ons team

Maak kennis met ons team

Leidingteam

De wekelijkse spelinvulling is de belangrijkste taak van de leiding en zij zorgen ervoor dat de jeugdleden elke week spetterende activiteiten kunnen beleven. Altijd in een vooraf gekozen thema, actueel, avontuurlijk, uitdagend of leerzaam. Per speltak is er een leidingteam dat verantwoordelijk is voor het spel, een activiteit, een kamp, etc. en welke wordt aangestuurd door de speltakleider. Momenteel bestaat ons leidingteam uit 21 personen, waarvan 15 Oppers, 5 stuurlui en uiteraard de Schipper. Zij is eindverantwoordelijk en legt samen met de leiding verantwoording af aan de Groepsraad.

Het leidingteam komt meerdere keren per jaar bijeen in de Leidersraad en vergadert o.a. over de jaarplanning, grote activiteiten als Sint Joris, Overvliegen en kampen, maar ook over financiële acties en bijvoorbeeld het onderhoud van de vloot. Je bent dus écht niet alleen maar bezig met broodjes bakken en knopen leggen, maar je bent een belangrijke spil in het team. Je kunt al vanaf 18 jaar aspirant leiding worden bij onze groep en zo doorgroeien tot ervaren leiding bij de Watergeuzen.

Leidingteam

Samenstelling

Als staflid bij Scouting heb je de verantwoording over kinderen tijdens opkomsten. Het spreekt voor zich dat je als leiding wel wat moet kunnen. Om leiding te mogen geven bij de Watergeuzen heb je allereerst een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Daarnaast zorgen we dat de leiding afgestemd is op het aantal leden van iedere speltak. Aangezien onze speltakken zowel jongens als meiden hebben, is ons leidingteam ook gemengd en divers vertegenwoordigd. De speltakken zijn zo ingericht dat ervaren leiding gemixt is met aspirant leiding. Op die manier worden nieuwe leidinggevenden niet zomaar in het diepe gegooid en is er genoeg ruimte om van elkaar te leren.

Opleiding en training

Opleiding en training zijn ook erg belangrijk binnen de Watergeuzen. Vanuit Scouting Nederland kunnen leidinggevenden deelnemen aan Scouting Academy. Dit is een competentiegericht platform waar je je eigen ontwikkeling vorm kunt geven. Dit kan door het volgen van moduleweekenden, trainingen, door het leren van theorie of door ervaring op te doen bij de eigen speltak. Er zijn heel veel aspecten om je in te ontwikkelen. Spelprogramma’s maken, begeleiden en leiding geven, kampeervaardigheden en omgaan met intimiteit en probleemgedrag horen daar absoluut bij.

Leidinggevenden kunnen een kwalificatietraject doorlopen om zo gekwalificeerd (speltak)leiding te worden. Wij mogen met trots zeggen dat iedere speltak een gekwalificeerd speltakleid(st)er heeft en bijna al onze leiding gekwalificeerd is of met dit traject bezig is.

Ook al ben je gekwalificeerd leiding, ontwikkelen en verbeteren stopt nooit! Zo volgt onze leiding regelmatig vervolgtrainingen of interessante modules. Ook is er een echte kampkwalificatie.

Oudervertegenwoordiging

Binnen onze groep is een oudervertegenwoordiging ingesteld die de belangen van de jeugdleden vertegenwoordigt. Deze ouders vertegenwoordigen ieder een bepaalde leeftijdsgroep. Normaal gesproken hebben in Nederland alle leden van een vereniging inspraak in de te nemen beslissingen, door het bijwonen van een algemene ledenvergadering: de Groepsraad. Omdat binnen Scouting het grootste gedeelte van de leden minderjarig is, kunnen de leden deze inspraak zelf niet uitvoeren. Zodoende nemen de oudervertegenwoordigers deze taak van de jeugdleden over en beslissen zij, samen met de leiding en bestuursleden, over de dagelijkse gang van zaken, in de Groepsraad.

Bestuur

Het Groepsbestuur is onderdeel van de Groepsvereniging en behartigt de dagelijkse gang van zaken op financieel en materieel gebied voor de vereniging. Het bestuur wordt democratisch gekozen uit de leden van de Groepsraad, die op haar beurt weer bestaat uit de volgende personen:

– Alle leidinggevenden
– De bestuursleden
– De oudervertegenwoordigers van de 5 speltakken.

Zij zorgen er samen voor dat de vereniging gezond blijft.

Wanneer er bijvoorbeeld een tent of vlet moet worden aangeschaft dan kijken zij of dit mogelijk is. Tevens doet het groepsbestuur de ledenadministratie, correspondentie naar derden en werving van bijvoorbeeld sponsors. Ook zorgt het groepsbestuur dat de clubgebouwen veilig gebruikt kunnen worden voor opkomsten en houden zij in de gaten of het opgestelde beleidsplan nog overeenkomt met de wensen en eisen die we als vereniging hierin hebben opgenomen. Daarnaast vergadert het dagelijks bestuur tussentijds over velerlei onderwerpen aangaande financiën, onderhoud en accommodaties.

Groepsraad

De Groepsraad vergadert 2-3 keer per jaar en is de formele gelegenheid om beleid in te richten en besluiten democratisch te nemen. In de Groepsraad wordt besproken: o.a. voortgang in de speltakken, het onderhoud aan de accommodaties, de lange termijn visie voor de ligplaats van de vloot, maar ook ontwikkelingen rondom subsidies, sponsors en beleid van Scouting Nederland. Kortom, zij zorgt ervoor dat de vereniging gezond blijft!
Er is van iedere speltak één ouder van een jeugdlid uit die speltak die als afgevaardigde van alle ouders zitting heeft in de Groepsraad. 

Vrijwilliger worden?

Scouting is een echte vrijwilligersorganisatie. Voor de verschillende leeftijdsgroepen (speltakken), activiteiten en bestuur zoeken we altijd extra vrijwilligers voor vele uitdagende functies. Waarom je vrijwilliger bij Scouting zou worden? Omdat scouting hartstikke cool is!

Je kan je programma en de activiteiten zo gek maken als je zelf wil. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een speurtocht, zeilwedstrijd, knutselochtend, themaopkomst of een middag naar het zwembad. Scouting biedt je een heel mooie omgeving om (re)creatief bezig te zijn, maar ook om jezelf verder te ontwikkelen. Je leert activiteiten organiseren, werken in een team en doorzetten. Het is dus niet voor niets dat vrijwilligerswerk en scouting enorme pluspunten op je CV zijn!

Onze activiteiten zijn heel divers waardoor er voor iedereen wat wils is. Leiding zijn is namelijk niet alleen opkomsten organiseren. Ben je creatief en kun je goed verhalen schrijven? Sluit je aan bij het webteam! Ben je technisch of werk je graag met je handen? Draag dan bij aan het onderhoud van onze vloot of clubgebouwen. Werk je graag samen met kinderen? Word leiding of organiseer eens een leuke (groeps)activiteit. Ben je organisatorisch sterk? Vervul een bestuursfunctie. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos

Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger en zoek naar een uitdaging waarbij je de mogelijkheid krijgt om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze jeugdleden? Durf je deze uitdaging aan? De Watergeuzen hebben plaats voor enthousiaste jongens en meiden van minimaal 18 jaar die zich als vrijwilliger willen inzetten voor het spel van Scouting. Neem contact met ons op of kom eens langs! 

Aan de slag als leiding

Geïnteresseerd? Lees in deze flyer meer over wat je moet weten om als leiding aan de slag te gaan bij Scouting. Contact met ons opnemen mag natuurlijk ook.